Tool: Padlet

Zie je geen video? Log dan even in via Sharenet.

Wat is het?
Padlet is een tool waarmee online prikborden gemaakt kunnen worden. Op die prikborden kunnen tekstberichten, filmpjes, illustraties, geluidsfragmenten, hyperlinks en bestanden geplaatst worden. Ieder prikbord kan worden voorzien van een zelf te kiezen achtergrond.

Hoe werkt het?
Ieder prikbord krijgt een uniek internetadres, waarvan de naam voor een deel zelf is  te bepalen. De beheerder bepaalt wie hij toegang geeft tot een prikbord en of hij bezoekers alleen maar kijkrechten of ook schrijfrechten geeft. Tevens kan hij instellen dat berichten alleen maar op een prikbord mogen verschijnen nadat ze door hem zijn goedgekeurd. Als de beheerder dat wil kan hij prikborden ook nog beveiligen met een wachtwoord.

Wat kun je ermee?
Online prikborden kunnen op velerlei manieren worden ingezet. Zo kunnen zij bijvoorbeeld worden gebruikt voor het delen van gegevens, het verstrekken van opdrachten of voor het geven van reacties op vragen of stellingen. Aan het gebruik van Padlet zijn geen kosten verbonden.

Toegankelijkheid
Het aanvragen van een account is niet noodzakelijk maar verdient wel de voorkeur. Een account biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om prikborden centraal op te slaan, makkelijk toegankelijk te maken, aan te passen en later desgewenst weer te verwijderen.

Zie ook: De toolkit Blended Learning op ShareNet.

Video Tip: WRTS is een online overhoorprogramma.

This Post Has Been Viewed 94 Times