Tool: Kahoot

Zie je geen video? Log dan even in via Sharenet.

Wat is Kahoot?
Kahoot! is een zogenaamd student-response-system. Dat betekent dat de docent vragen stelt via zijn pc en die vertoont op het digibord, dat leerlingen daar op reageren via pc, laptop, smartphone of tablet, er een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn studenten.

Hoe werkt het?
De docent ontwerp een serie meerkeuzevragen, meningsvragen of enquêtevragen. Als hij dat wil kan hij aan die vragen illustraties of videofragmenten toevoegen, de bedenktijd instellen en er eventueel puntenvragen van maken, zodat studenten tegen elkaar kunnen spelen.
Als  de docent zijn vragen publiceert wordt er een pincode gegenereerd. Als zijn studenten op hun device surfen naar https://kahoot.it/#/ en de pincode en hun naam invoeren komen zij in de omgeving waar zij de vragen kunnen beantwoorden. Op het moment dat de docent een vraag vrijgeeft verschijnt die vraag met bijbehorende antwoordmogelijkheden (elk voorzien van een eigen kleur) op het digibord. Op het device van de studenten verschijnen kleurvlakken die corresponderen met de kleuren van de antwoorden op het digibord. De leerlingen kunnen de vraag beantwoorden door te klikken op de kleur van het antwoord waarvan zij denken dat het goed is. Nadat de vraag door de leerlingen is beantwoord  krijgt de docent op het digibord een overzicht van de gegeven antwoorden en kan hij die met zijn studenten bespreken, waarna hij de volgende vraag vrijgeeft. Enz. enz.. Als de docent dat wilt kan hij de resultaten oproepen in een Excel-spreadsheet en inzage krijgen in de resultaten van zijn studenten.

Toegankelijkheid
Kahoot! werkt op pc’s, laptops, tablets en smartphones. Het aantal studenten dat aan een sessie kan meedoen is in principe onbeperkt. De bandbreedte van het netwerk is in deze de beperkende factor.
Aan het gebruik van Kahoot! zijn geen kosten verbonden. Wel dient er door de docent een gratis account te worden aangevraagd. Studenten hoeven dat niet te doen, zij kunnen met de ontvangen pincode de vragen van hun docent beantwoorden.

 

Zie ook: de toolkit Blended Learning op ShareNet.

Video Tip: Verslapt de aandacht van je studenten bij sommige onderwerpen die je behandelt? Kijk dan eens naar GoSoapbox.

This Post Has Been Viewed 66 Times