De Comeback: Communicatie

Elke week wordt er bij een andere opleiding gekeken naar de reacties op het nieuwe onderwijsconcept. Deze week was de kick-off van deze rubriek met de opleiding Communicatie! Wat is een docent nu voor een student en hoe reageren studenten daarop in de beleving van de docenten? Verschilt dit per docent? Wat vinden docenten een grote verandering door de invoering van het nieuwe onderwijsconcept? We gingen op pad met een camera en een microfoon om de docenten van de opleiding Communicatie spontaan te benaderen met onze vragen!

This Post Has Been Viewed 162 Times